RELAX - Myopia is under Control

Myopia management with the CE certified Relax contact lens

For more than 10 years, SwissLens has been offering its Relax system for myopia management for children with progressive myopia. Since then, several thousand children have been successfully and safely fitted with Relax contact lenses.
Another big step was taken about a year ago with CE certification specifically for this indication. This means that, rather than fitting off-label, you can now officially offer Relax contact lenses for myopia management in children and adolescents aged 8 to 18 years. The externally conducted, retrospective study of 45 children and adolescents with an average age of approximately 14 years showed a reduction in progression from 0.73 ±0.34 dpt before contact lens wear to 0.21 ±0.17 dpt with Relax contact lenses, a percentage reduction of 64.5%. The daily wear duration of the Relax contact lens was at least 18 months and on average 2.61 ±0.9 years. 76% of the subjects tested had a progression of -0.25 dpt or less with the Relax contact lens. The Postmarket Survey (PMS), which has been further developed for our new CE certification under MDR, has shown no serious incidents with Relax contact lenses in recent years.
SwissLens is proud to be one of the first individual contact lens manufacturers in the world to offer a safe and effective solution to fitters and especially to affected children.
The opportunity to fit the Relax contact lens in all possible parameters, spherical, toric and with an optimised progression zone, has also given Relax international recognition – read an article in myopiaprofile.com. This recognition has steadily increased demand over the years, and SwissLens exports Relax to over 34 countries in Europe, the Middle East and Asia.
Defocus without Relax
Defocus Control with Relax

For healthy children’s eyes – now and for their future.

Relax Parameters

Relax Parameters

RelaxFlex Parameters

RelaxFlex Paramters

NightFlex Relax Parameters

RelaxFlex Paramters

Publikacje: Relax

Optymalizowanie centralnej strefy optycznej w zindywidualizowanych soczewkach kontaktowych do zarządzania krótkowzrocznością

Niektóre krajowe oraz międzynarodowe organizacje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) [1], Instytut Briena Holdena [2] czy Brytyjskie Stowarzyszenie Optometrystów (AOP) [3] opublikowały zalecenia dotyczące stosowania soczewek kontaktowych do zarządzania krótkowzrocznością. Mimo że badania nad peryferyjną refrakcją w kontekście zarządzania krótkowzrocznością wciąż trwają [4], to wyniki dotychczasowych badań jasno dowodzą, że zarówno multifokalne soczewki kontaktowe jak i soczewki do ortokorekcji wpływają na spowolnienie progresji wady. Walline [5] po zanalizowaniu zrecenzowanych badań naukowych dotyczących obecnie obowiązujących standardowych geometrii soczewek kontaktowych do zarządzania krótkowzrocznością, zauważył, że progresja krótkowzroczności może być zmniejszona aż do 50%. Z kolei wg wyników Allera [6] skuteczność obniżenia krótkowzroczności może wynieść nawet 70%.

Z kolei wg wyników Allera [6] skuteczność obniżenia krótkowzroczności może wynieść nawet 70%. Ponadto badania Allera wskazują że, aby osiągnąć sukces podczas dopasowania soczewek multifokalnych lub ortokorekcyjnych nie wystarczy samo sprawdzenie widzenia obuocznego. Należy je również uwzględnić podczas projektowania soczewek do zarządzania krótkowzrocznoością. Potwierdzają to inne badania [7-10].
Powyższe badania stawiają jednak pytanie: Dlaczego nie u wszystkich dzieci oraz nie u każdego dorosłego krótkowidza pojawia się pozytywna odpowiedź na ten rodzaj korekcji? Cy możemy i w jaki sposób ulepszyć geometrię tych soczewek, by zarządzanie krótkowzrocznością mogło być efektywne u każdego?

Figure 1: Meta-analiza danych zebranych w pracy dyplomowej Lisy-Marii Mathys Bachelor‘s z 2016 r. ‘Effektive Kontrolle der Myopieprogression: Erstellung einer Metaanalyse und deren Ableitung auf Handlungsmöglichkeiten für Optometristen‘

Czy to klucz do bardziej efektywnego zarządzania krótkowzrocznością?

Badania nad widzeniem obuocznym w kontekście zarządzania krótkowzrocznością obejmowałyby pomiary ułamka AC/A, niedoboru akomodacji oraz heteroforii z określeniem stopnia jej kompensacji.

Duży ruch konwergencji akomodacyjnej pojawiający się przy wysiłku akomodacyjnym (wysoki ułamek AC/A) lub nieskompensowana foria zasługują tu na szczególną uwagę. Jak pokazują badania malezyjskie, większe prawdopodobieństwo rozwinięcia się krótkowzroczności występuje u dzieci ze znaczną ezoforią do bliży [11] Można to określić, wykonując test Schobera czy dysparacji fiksacji z naturalnej dla dziecka odległości do bliży Moc sferyczne soczewki kompensującej esoforię może być wskaźnikiem wielkości addycji, która byłaby optymalna przy zarządzaniu krótkowzrocznością. Moc wyrównującej soczewki sferycznej może być wskaźnikiem wielkości addycji, która byłaby optymalna przy kontroli krótkowzroczności. Ponadto badania pokazały, że niedobór akomodacji może również przyczynić się do progresji krótkowzroczności i najprawdopodobniej występuje on częściej u osób krótkowzrocznych niż u osób z emmetropią [10]. W przypadku niedostatecznej akomodacji obraz nie będzie utworzony na siatkówce, lecz za nią (tzw. względna nadwzroczność), co najprawdopodobniej jest bodźcem do progresji krótkowzroczności [12]. Efekt niedoboru akomodacji można zniwelować soczewką kontaktową, której moc na peryferiach będzie korygowała względną nadwzroczność peryferyjną. Inne czynniki wpływające na progresje krótkowzroczności to aberracje wywołane przez samą źrenicę jak i przez wielkość strefy optycznej soczewki kontaktowej w stosunku do średnicy źrenicy [13]. Michaud et al opisuje, w jaki sposób średnica źrenicy determinuje rodzaj geometrii soczewki, która może przynieść najlepsze rezultaty. Zjawisko to uwzględniamy, projektując nasze geometrie zindywidualizowanych soczewek kontaktowych.

Co oferuje SwissLens?

Na stronie internetowej www.swisslens.ch/toolbox SwissLens udostępnia specjalny kalkulator, przy pomocy którego można określić optymalne parametry spersonalizowanej strefy do bliży, wprowadzając wyniki dodatkowo wykonanych pomiarów.
Soczewki RelaxTM są już na rynku od ponad 9 lat a informacje zwrotne, jakie otrzymujemy od naszych klientów dotyczących ich skuteczności [14], są bardzo pozytywne. Soczewki dostępne są zarówno w wersji sferycznej jak i torycznej, w 3- i 12-miesięcznym trybie wymiany. W zależności od jakości filmu łzowego, soczewki mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym materiału silikonowo-hydrożelowego Definitive 74 lub Unisil. Od 2015 r. geometria soczewki RelaxTM jest możliwa także w materiale sztywnym RGP. Oferujemy także soczewką ortokeratologiczną w wersji Relax. Połączenie naszego narzędzia online z dodatkowymi zalecanymi testami oraz z różnymi wersjami soczewki RelaxTM umożliwia bardziej precyzyjną kontrolę krótkowzroczności.
Połączenie naszego narzędzia online z dodatkowymi zalecanymi testami oraz z różnymi wersjami soczewki RelaxTM umożliwia bardziej precyzyjne zarządzanie krótkowzrocznością. Trwające badania z czasem pozwolą na lepsze zrozumienie związku pomiędzy widzeniem obuocznym, wielkością źrenicy, różnych zaleceń mocy soczewek korygujących i mechanizmów powodujących wydłużanie się gałki ocznej.

Źródła:

[1] Bastian Cagnolati, Periphere Refraktion und Myopieentwicklung – Update, die Kontaktlinse, 7-8/2016

[2] Walline JJ 2016, Myopia Control: A Review.

[3] Thomas A. Aller, et al., Myopia Control with Bifocal Contact Lenses: A Randomized Clinical Trial

[4] Whatham, A., Influence of accommodation on off-axis refractive errors in myopic eyes

[5] Goss DA, Grosvenor T. Rates of childhood myopia progression with bifocals as a function of nearpoint phoria: consistency of three studies. Optom Vis Sci 1990;67:637Y40.

[6] Fulk GW, Cyert LA, Parker DE. A randomized trial of the effect of single-vision vs. bifocal lenses on myopia progression in children with esophoria. Optom Vis Sci 2000;77:395Y401.

[7] Gwiazda JE, Hyman L, Norton TT, Hussein ME, Marsh-Tootle W, Manny R, Wang Y, Everett D. Accommodation and related risk factors associated with myopia progression and their interaction with treatment in COMET children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45:2143Y51.

[8] Chung, K.M. and E. Chong, Near esophoria is associated with high myopia. Clin Exp Optom, 2000. 83(2): p. 71-75.

[9] Charman, W.N., et al., Peripheral refraction in orthokeratology patients. Optom Vis Sci, 2006. 83(9): p. 641-8.

[10] Gifford, K. Myopia Profile – Measuring near lag of accommodation. 2015

[11] Gwiazda, J., et al., A dynamic relationship between myopia and blur-driven accommodation in school-aged children. Vision Res, 1995. 35(9): p. 1299-304.

[12] W.N. Charman, Aberrations and myopia, 2005

[13] Michaud Langis; https://www.clspectrum.com/issues/2016/march-2016/defining-a-strategy-for-myopia-control

[14] A. van der Heide, DATA ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE RELAX CONTACT LENS FOR REDUCING MYOPIA PROGRESSION 2019

preloader