RELAX - krótkowzroczność pod kontrolą

Kontrola krótkowzroczności za pomocą soczewek kontaktowych Relax z certyfikatem CE

System Relax do kontroli pogłębiającej się krótkowzroczności u dzieci oferujemy Państwu już od ponad 10 lat. Od tego czasu soczewki kontaktowe Relax zostały z powodzeniem zaaplikowane u ponad kilku tysięcy dzieci.
Kolejny duży krok został zrobiony ponad rok temu dzieki certyfikacji CE, podczas której określono przeznaczenie soczewek Relax, jakim jest kontrola krótkowzroczności. Oznacza to, że soczewki Relax można już oficjalnie (nie off-label) oferować jako soczewki przeznaczone do hamowania krótkowzroczności u dzieci w wieku od 8 do 18 lat. W przeprowadzonym zewnętrznie retrospektywnym badaniu 45 dzieci i młodzieży w wieku około 14 lat wykazano zmniejszenie progresji z 0,73 ±0,34 dpt przed noszeniem soczewek kontaktowych do 0,21 ±0,17 dpt z soczewkami kontaktowymi Relax, co stanowi procentową redukcję o 64,5%. Dzienny czas noszenia soczewek kontaktowych Relax wynosił co najmniej 18 miesięcy, a średnio 2,61 ±0,9 roku. U 76% badanych, u których zaaplikowano soczewki Relax, zaobserwowano progresję wady tylko o -0,25 dpt lub mniej. Badanie po wprowadzeniu soczewek do obrotu (PMS), które później zostało rozwinięte w celu uzyskania przez nas nowego certyfikatu CE zgodnie z MDR, w ostatnich latach nie wykazało żadnych poważnych incydentów związanych z soczewkami kontaktowymi Relax.
Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jednym z pierwszych producentów indywidualnych soczewek kontaktowych na świecie, który oferuje bezpieczne i skuteczne rozwiązanie dla użytkowników soczewek, w szczególności dla krótkowzrocznych dzieci.
Możliwość spersonalizowania soczewek Relax, dopasowania w ich geometrii sferycznej oraz torycznej, a także zoptymalizowania strefy progresji, sprawiła, że soczewki Relax zyskały również międzynarodowe uznanie. Więcej w artykule na myopiaprofile.com.  Uznanie to przyczyniło się do rosnącego popytu na przestrzeni wielu lat, dltatego soczewki Relax eksportujemy do ponad 34 krajów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji.
Rozogniskowanie bez Relax
Kontrola rozogniskowania w Relax

Dla zdrowych oczu dzieci – teraz i w przyszłości

Parametry Relax

Parametry Relax

Parametry RelaxFlex

Paramtery RelaxFlex

Parametry NightFlex Relax

Paramtery RelaxFlex

Publikacje: Relax

Optymalizowanie centralnej strefy optycznej w zindywidualizowanych soczewkach kontaktowych do zarządzania krótkowzrocznością

Niektóre krajowe oraz międzynarodowe organizacje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) [1], Instytut Briena Holdena [2] czy Brytyjskie Stowarzyszenie Optometrystów (AOP) [3] opublikowały zalecenia dotyczące stosowania soczewek kontaktowych do zarządzania krótkowzrocznością. Mimo że badania nad peryferyjną refrakcją w kontekście zarządzania krótkowzrocznością wciąż trwają [4], to wyniki dotychczasowych badań jasno dowodzą, że zarówno multifokalne soczewki kontaktowe jak i soczewki do ortokorekcji wpływają na spowolnienie progresji wady. Walline [5] po zanalizowaniu zrecenzowanych badań naukowych dotyczących obecnie obowiązujących standardowych geometrii soczewek kontaktowych do zarządzania krótkowzrocznością, zauważył, że progresja krótkowzroczności może być zmniejszona aż do 50%. Z kolei wg wyników Allera [6] skuteczność obniżenia krótkowzroczności może wynieść nawet 70%.

Z kolei wg wyników Allera [6] skuteczność obniżenia krótkowzroczności może wynieść nawet 70%. Ponadto badania Allera wskazują że, aby osiągnąć sukces podczas dopasowania soczewek multifokalnych lub ortokorekcyjnych nie wystarczy samo sprawdzenie widzenia obuocznego. Należy je również uwzględnić podczas projektowania soczewek do zarządzania krótkowzrocznoością. Potwierdzają to inne badania [7-10].
Powyższe badania stawiają jednak pytanie: Dlaczego nie u wszystkich dzieci oraz nie u każdego dorosłego krótkowidza pojawia się pozytywna odpowiedź na ten rodzaj korekcji? Cy możemy i w jaki sposób ulepszyć geometrię tych soczewek, by zarządzanie krótkowzrocznością mogło być efektywne u każdego?

Figure 1: Meta-analiza danych zebranych w pracy dyplomowej Lisy-Marii Mathys Bachelor‘s z 2016 r. ‘Effektive Kontrolle der Myopieprogression: Erstellung einer Metaanalyse und deren Ableitung auf Handlungsmöglichkeiten für Optometristen‘

Czy to klucz do bardziej efektywnego zarządzania krótkowzrocznością?

Badania nad widzeniem obuocznym w kontekście zarządzania krótkowzrocznością obejmowałyby pomiary ułamka AC/A, niedoboru akomodacji oraz heteroforii z określeniem stopnia jej kompensacji.

Duży ruch konwergencji akomodacyjnej pojawiający się przy wysiłku akomodacyjnym (wysoki ułamek AC/A) lub nieskompensowana foria zasługują tu na szczególną uwagę. Jak pokazują badania malezyjskie, większe prawdopodobieństwo rozwinięcia się krótkowzroczności występuje u dzieci ze znaczną ezoforią do bliży [11] Można to określić, wykonując test Schobera czy dysparacji fiksacji z naturalnej dla dziecka odległości do bliży Moc sferyczne soczewki kompensującej esoforię może być wskaźnikiem wielkości addycji, która byłaby optymalna przy zarządzaniu krótkowzrocznością. Moc wyrównującej soczewki sferycznej może być wskaźnikiem wielkości addycji, która byłaby optymalna przy kontroli krótkowzroczności. Ponadto badania pokazały, że niedobór akomodacji może również przyczynić się do progresji krótkowzroczności i najprawdopodobniej występuje on częściej u osób krótkowzrocznych niż u osób z emmetropią [10]. W przypadku niedostatecznej akomodacji obraz nie będzie utworzony na siatkówce, lecz za nią (tzw. względna nadwzroczność), co najprawdopodobniej jest bodźcem do progresji krótkowzroczności [12]. Efekt niedoboru akomodacji można zniwelować soczewką kontaktową, której moc na peryferiach będzie korygowała względną nadwzroczność peryferyjną. Inne czynniki wpływające na progresje krótkowzroczności to aberracje wywołane przez samą źrenicę jak i przez wielkość strefy optycznej soczewki kontaktowej w stosunku do średnicy źrenicy [13]. Michaud et al opisuje, w jaki sposób średnica źrenicy determinuje rodzaj geometrii soczewki, która może przynieść najlepsze rezultaty. Zjawisko to uwzględniamy, projektując nasze geometrie zindywidualizowanych soczewek kontaktowych.

Co oferuje SwissLens?

Na stronie internetowej www.swisslens.ch/toolbox SwissLens udostępnia specjalny kalkulator, przy pomocy którego można określić optymalne parametry spersonalizowanej strefy do bliży, wprowadzając wyniki dodatkowo wykonanych pomiarów.
Soczewki RelaxTM są już na rynku od ponad 9 lat a informacje zwrotne, jakie otrzymujemy od naszych klientów dotyczących ich skuteczności [14], są bardzo pozytywne. Soczewki dostępne są zarówno w wersji sferycznej jak i torycznej, w 3- i 12-miesięcznym trybie wymiany. W zależności od jakości filmu łzowego, soczewki mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym materiału silikonowo-hydrożelowego Definitive 74 lub Unisil. Od 2015 r. geometria soczewki RelaxTM jest możliwa także w materiale sztywnym RGP. Oferujemy także soczewką ortokeratologiczną w wersji Relax. Połączenie naszego narzędzia online z dodatkowymi zalecanymi testami oraz z różnymi wersjami soczewki RelaxTM umożliwia bardziej precyzyjną kontrolę krótkowzroczności.
Połączenie naszego narzędzia online z dodatkowymi zalecanymi testami oraz z różnymi wersjami soczewki RelaxTM umożliwia bardziej precyzyjne zarządzanie krótkowzrocznością. Trwające badania z czasem pozwolą na lepsze zrozumienie związku pomiędzy widzeniem obuocznym, wielkością źrenicy, różnych zaleceń mocy soczewek korygujących i mechanizmów powodujących wydłużanie się gałki ocznej.

Źródła:

[1] Bastian Cagnolati, Periphere Refraktion und Myopieentwicklung – Update, die Kontaktlinse, 7-8/2016

[2] Walline JJ 2016, Myopia Control: A Review.

[3] Thomas A. Aller, et al., Myopia Control with Bifocal Contact Lenses: A Randomized Clinical Trial

[4] Whatham, A., Influence of accommodation on off-axis refractive errors in myopic eyes

[5] Goss DA, Grosvenor T. Rates of childhood myopia progression with bifocals as a function of nearpoint phoria: consistency of three studies. Optom Vis Sci 1990;67:637Y40.

[6] Fulk GW, Cyert LA, Parker DE. A randomized trial of the effect of single-vision vs. bifocal lenses on myopia progression in children with esophoria. Optom Vis Sci 2000;77:395Y401.

[7] Gwiazda JE, Hyman L, Norton TT, Hussein ME, Marsh-Tootle W, Manny R, Wang Y, Everett D. Accommodation and related risk factors associated with myopia progression and their interaction with treatment in COMET children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45:2143Y51.

[8] Chung, K.M. and E. Chong, Near esophoria is associated with high myopia. Clin Exp Optom, 2000. 83(2): p. 71-75.

[9] Charman, W.N., et al., Peripheral refraction in orthokeratology patients. Optom Vis Sci, 2006. 83(9): p. 641-8.

[10] Gifford, K. Myopia Profile – Measuring near lag of accommodation. 2015

[11] Gwiazda, J., et al., A dynamic relationship between myopia and blur-driven accommodation in school-aged children. Vision Res, 1995. 35(9): p. 1299-304.

[12] W.N. Charman, Aberrations and myopia, 2005

[13] Michaud Langis; https://www.clspectrum.com/issues/2016/march-2016/defining-a-strategy-for-myopia-control

[14] A. van der Heide, DATA ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE RELAX CONTACT LENS FOR REDUCING MYOPIA PROGRESSION 2019

Annual team meeting

We are currently in annual team meeting.

Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible. 

Customer service email : lens.order@swisslens.ch

preloader