Toryczne

 toriflex-logo

Geometria

 • Toryczna/sferyczna przednia i tylna strefa optyczna
 • 2 różne geometrie:

toriflex-BT-logo

 • bitoryczna
 • 1 asferyczne spłaszcznie
 • ΔrCfl-rCst : różnica w odczycie keratometru ≥ 0.40 mm

toriflex-TP-logo

 • toryczna przednia strefa optyczna (stabilizacja balastem pryzmatycznym)
 • 1 asferyczne spłaszcznie
 • ΔrCfl-rCst : różnica w odczycie keratometru < 0.40 mm

tBT  tTP

Parametry

 • Średnica całkowita DIA: 8.00 -> 10.00
 • Krzywizna bazowa BC: 6.00 -> 9.00 mm
 • Sfera: -30.00 -> + 20.00 dpt
 • Cylinder: -0.25 -> -8.00 dpt
 • Oś: 0° -> 180°
 • Spłaszczenie: standard (std), duże (+), małe (-)

zwiększenie o 0.01 mm / 0.01 dpt / 1°

Pierwsze dopasowanie

rgp toriflex image

 • Moc okularów musi być przeliczona na poziom rogówki (VD=0)
 • Średnica całkowita DIA: = standard 9.50 mm
 • Soczewka bitoryczna (BT): 
  • astygmatyzm zgodny z regułą, płaskie “K” w osi 0° ± 30°
   • r0fl = rcfl – 0.05 / r0st = rcst + 0.05
   • F’afl = sph − 0.25 dpt
   • F’ast = sph + (-cyl) + 0.25 dpt
  • astygmatyzm przeciwny regule, płaskie “K” w osi 90° ± 30°
   • r0fl = rcfl + 0.05 / r0st = rcst – 0.05
   • F’afl = sph+ 0.25 dpt
   • F’ast = sph + (-cyl) – 0.25 dpt
  • astygmatyzm skośny, płaskie “K” w osi @ 135° ± 15°/ 45° ± 15°
   • r0fl = rcfl / r0st = rcst
   • F’afl = sph
   • F’ast = sph + (-cyl)
 • Soczewka przedniotoryczna (TP):
  • r0 = rcfl – 0.05
  • F’v: sphCL = sph − 0.25 dpt / cylCL = (-cyl) + ((rcfl-rcst)*5) / A°CL = A°okularów

Materiały, za wyjątkiem Paragon thin

Czytaj więcej