Spersonalizowane

orbiflex-sxs-logo boriflex-sxs-logo

Geometria

 • sferyczna tylna strefa optyczna
 • spersonalizowane sferyczne spłaszczenie (1 do 4)
 • Orbiflex SxS: sferyczna przednia strefa optyczna
 • Boriflex SxS: przednia strefa optyczna:
  • Bifocal (Bf)
  • Simple progressive (Sp)

OSXS

Parametry

 • Średnica całkowita DIA: 7.50 -> 12.00 mm
 • Krzywizna bazowa BC: 5.70 -> 12.00 mm
 • Sfera: -40.00 -> + 40.00 dpt
 • Addycja: +0.50 -> +4.00 dpt
 • Centralna strefa optyczna Zoc: 1.00 ->4.50 mm

zwiększenie o 0.01 mm / 0.01 dpt / 1°

Pierwsze dopasowanie

 • Średnica całkowita DIA: Zalecamy korzystanie z naszego zestawu soczewek próbnych (Orbiflex S3S / FlexCone / FlexMed)
  • określ ØT
  • wybierz ilość spłaszczeń (1 to 4)
 • Krzywizna bazowa BC: r0 (topografia)
 • Moc: F’v
 • Spłaszczenie: Øa0, r1… rn i Ø1… Øn spersonalizowane w zależności od topografii
 • Rada: Skorzystaj z narzędzia online “Geometria tylnej powierzchni”, by oszacować osiowe i promieniowe uniesienie brzegu

Materiały

Czytaj więcej