Zarządzanie krótkowzrocznością

relax-logo relaxT-logo

Relax to soczewki kontaktowe do zarządzania krótkowzrocznością u dzieci i młodzieży w wieku od 8 – 18 lat, których wada sukcesywnie pogłębia się.

Dzięki zastosowaniu specjalnej, sprawdzonej geometrii Hyperopic Defocus Control (HDC), soczewki Relax zapewniają optymalną korekcję względnej nadwzroczności peryferyjnej. W przeciwieństwie do soczewek jednoogniskowych, soczewki Relax tworzą wyraźny obraz na całej siatkówce, w tym także na jej peryferiach. W przypadku soczewek jednoogniskowych obraz w części peryferyjnej powstaje poza siatkówką, co, jak się obecnie uważa, może stymulować gałkę oczną do wydłużania się i tym samym pogłębiania się krótkowzroczności.

Konstrukcja soczewek do zarządzania krótkowzrocznością Relax zbliżona jest do konstrukcji koncentrycznych soczewek multifokalnych, ale segment do dali znajduje się wyłącznie w centralnej części soczewki a wielomianowa progresja z Hyperopic Defocus Control (HDC) w części peryferyjnej. Początek i wielkość geometrii Hyperopic Defocus Control (HDC) jest zmienne.

Abbildung-ohne-Relax

soczewka jednoogniskowa

Abbildung-mit-Relax

soczewka Relax

Parametry

 • Średnica całkowita DIA: 12.00 -> 17.00 mm
 • Krzywizna bazowa BC: 7.00 -> 12.00 mm
 • Sfera: plan -> – 40.00 dpt
 • Cylinder: -0.25 -> -8.00 dpt
 • Oś: 0° -> 180°
 • Spłaszczenie: (-) płynne/ (+) wyraźne/ (–) jednokrzywiznowe
 • Wielomianowa progresja HDC: 0.75 do 7.00 dpt (standard 1.50 dpt)
 • Centralna strefa optyczna HDC: 2.50 do 5.50 mm (standard 4.50 mm)

zwiększenie o 0.01 mm / 0.01 dpt / 1°

Czytaj więcej

Jak dopasować soczewki Relax?

Poster IMC 2017: Changes in relative peripheral refraction, HOAs and optical quality using a soft centre distance multifocal contact lens with different additions and optical zones

Relax STUDY 20190428 – Abstract as Published

Relax Study Poster IMC 2019 Sylwia Kropacz

Relax Studi Poster IMC 2019 Giancarlo Montani

Relax STUDY 20190428 – Abstract as Published

 

Optymalizowanie centralnej strefy optycznej w zindywidualizowanych soczewkach kontaktowych do zarządzania krótkowzrocznością

 

Niektóre krajowe oraz międzynarodowe organizacje zdrowia, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)1, Instytut Briena Holdena2 czy Brytyjskie Stowarzyszenie Optometrystów (AOP)3 opublikowało zalecenia dotyczące stosowania soczewek kontaktowych do zarządzania krótkowzrocznością. Mimo że badania nad peryferyjną refrakcją w kontekście zarządzania krótkowzrocznością wciąż trwają4, to wyniki licznych badań jasno dowodzą, że zarówno multifokalne soczewki kontaktowe jak i soczewki do ortokorekcji, mają pozytywny wpływ na spowolnienie progresji wady. Walline5 dokonał przeglądu zrecenzowanych badań naukowych dotyczących obecnie obowiązujących standardowych geometrii soczewek kontaktowych i zauważył, że progresja krótkowzroczności może być zmniejszona aż do 50%. Z kolei wg wyników Allera6 skuteczność obniżenia krótkowzroczności wynosi nawet 70%. Powyższe badania stawiają jednak pytanie: Dlaczego nie u wszystkich dzieci oraz nie u każdego ulepszyć produkty, by zapobieganie narastaniu krótkowzroczności miało pozytywny wpływ w każdym przypadku?

 

Wykres 1: Metaanaliza wyników badań zestawionych w pracy licencjackiej Lisa-Maria Mathys 2016: Effektive Kontrolle der Myopieprogression: Erstellung einer Metaanalyse und deren Ableitung auf Handlungsmöglichkeiten für Optometristen

 

W swojej pracy Aller zwraca uwagę na znaczenie widzenia obuocznego podczas dopasowania soczewek multiofokalnych czy ortokorekcyjnych. Twierdzi, że widzenie obuoczne należy nie tylko testować, ale także wziąć je pod uwagę w procesie zarządzania krótkowzrocznością, w celu zapewnienia większej skuteczności soczewek, co potwierdzają także inne badania7-10.

Czy to klucz do bardziej efektywnego zarządzania krótkowzrocznością?

Badania widzenia obuocznego w kontekście zarządzania krótkowzrocznością powinny obejmować pomiary:

 • ułamka AC/A
 • niedoboru akomodacji oraz
 • heteroforii z określeniem stopnia jej kompensacji

Duży ruch konwergencji akomodacyjnej pojawiający się przy wysiłku akomodacyjnym (wysoki ułamek AC/A) lub nieskompensowana foria zasługują tu na szczególną uwagę. Jak pokazują badania malezyjskie, większe prawdopodobieństwo rozwinięcia się krótkowzroczności występuje u dzieci ze znaczną ezoforią do bliży. Można to określić, wykonując test Schobera czy dysparacji fiksacji z naturalnej dla dziecka odległości do bliży. Moc wyrównującej soczewki sferycznej może być wskaźnikiem wielkości addycji, która byłaby optymalna przy zarządzaniu krótkowzrocznością. Ponadto badania pokazały, że również niedobór akomodacji może przyczynić się do progresji krótkowzroczności i najprawdopodobniej występuje on częściej u osób krótkowzrocznych niż u osób z emmetropią. W przypadku niedoboru akomodacji obraz nie będzie utworzony na siatkówce, lecz za nią (tzw. względna nadwzroczność), co najprawdopodobniej jest bodźcem do progresji krótkowzroczności. Efekt niedoboru akomodacji można zniwelować soczewką kontaktową, której moc na peryferiach będzie korygowała względną nadwzroczność. Inne czynniki wpływające na progresje krótkowzroczności to aberracje wywołane przez samą źrenicę jak i przez wielkość strefy optycznej soczewki kontaktowej w stosunku do średnicy źrenicy13. Michaud et al14 opisuje, w jaki sposób średnica źrenicy determinuje rodzaj geometrii soczewki, która może przynieść najlepsze rezultaty. Zjawisko to uwzględniamy, projektując nasze geometrie zindywidualizowanych soczewek kontaktowych.

Co oferujemy?

Na stronie internetowej www.swisslens.ch/toolbox udostępniliśmy specjalny kalkulator, przy pomocy którego można określić optymalne parametry spersonalizowanej strefy do bliży, wprowadzając wyniki pomiarów. Dzięki temu można zmaksymalizować szansę na osiągnięcie najlepszych efektów kontroli krótkowzroczności.

Soczewki RelaxTM są już na rynku od ponad 10 lat a informacje zwrotne, jakie otrzymujemy od naszych klientów dotyczących ich skuteczności, są bardzo pozytywne. Soczewki dostępne są zarówno w wersji sferycznej jak i torycznej, w 3- i 12-miesięcznym trybie wymiany. By zapewnić optymalne dopasowanie, występują w niemal nieograniczonych wielkościach promieni krzywizny i średnicy. W zależności od jakości filmu łzowego, soczewki mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym materiału silikonowo-hydrożelowego UniSil lub Definitive 74. Od 2015 r. geometria soczewki RelaxTM jest możliwa także w materiale sztywnym RGP. Oferujemy również soczewki ortokorekcyjne w wersji Relax. Połączenie naszego narzędzia online z dodatkowymi zalecanymi testami oraz z różnymi wersjami soczewki RelaxTM umożliwia bardziej precyzyjne zarządzanie krótkowzrocznością.

Trwające badania z czasem pozwolą na lepsze zrozumienie związku pomiędzy widzeniem obuocznym, wielkością źrenicy, różnych zaleceń mocy soczewek korygujących i mechanizmów powodujących wydłużanie się gałki ocznej.

 

Źródła:

[1]         Bastian Cagnolati, Periphere Refraktion und Myopieentwicklung – Update, die Kontaktlinse, 7-8/2016

[2]         Walline JJ 2016, Myopia Control: A Review.

[3]         Thomas A. Aller, et all, Myopia Control with Bifocal Contact Lenses: A Randomized Clinical Trial

[4]         Whatham, A., Influence of accommodation on off-axis refractive errors in myopic eyes

[5]         Goss DA, Grosvenor T. Rates of childhood myopia progression with bifocals as a function of nearpoint phoria: consistency of three studies. Optom Vis Sci 1990;67:637Y40.

[6]         Fulk GW, Cyert LA, Parker DE. A randomized trial of the effect of single-vision vs. bifocal lenses on myopia progression in children with esophoria. Optom Vis Sci 2000;77:395Y401.

[7]         Gwiazda JE, Hyman L, Norton TT, Hussein ME, Marsh-Tootle W, Manny R, Wang Y, Everett D. Accommodation and related risk factors associated with myopia progression and their interaction with treatment in COMET children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45:2143Y51.

[8]         Chung, K.M. and E. Chong, Near esophoria is associated with high myopia. Clin Exp Optom, 2000. 83(2): p. 71-75.

[9]         Charman, W.N., et al., Peripheral refraction in orthokeratology patients. Optom Vis Sci, 2006. 83(9): p. 641-8.

[10]       Gifford, K. Myopia Profile – Measuring near lag of accommodation. 2015

[11]       Gwiazda, J., et al., A dynamic relationship between myopia and blur-driven accommodation in school-aged children. Vision Res, 1995. 35(9): p. 1299-304.

[12]       W.N. Charman, Aberrations and myopia, 2005

[13]       Michaud Langis; https://www.clspectrum.com/issues/2016/march-2016/defining-a-strategy-for-myopia-control

[14]      A. van der Heide, DATA ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE RELAX CONTACT LENS FOR REDUCING MYOPIA PROGRESSION 2019