Dla dzieci z pogłębiającą się krótkowzrocznością

Soczewka Relax dedykowana jest dzieciom i młodzieży z pogłębiającą się krótkowzrocznością. Specjalna geometria soczewki umożliwia wspomaganie akomodacji podczas patrzenia z bliskich odległości.

Dzięki nowej geometrii z wielomianową progresją na peryferiach, soczewka Relax koryguje peryferyjne aberracje, tworząc na całym obszarze siatkówki czysty i wyraźny obraz. Taka geometria pozwala na złagodzenie stresu oraz zmęczenia wywołanego pogłębiającą się krótkowzrocznością.

łagodzące krótkowzroczność

Soczewki dla dzieci z pogłębiającą się krótkowzrocznością – parametry

  • Średnica całkowita DIA: 12.00 -> 17.00 mm
  • Krzywizna bazowa BC: 7.00 -> 12.00 mm
  • Sfera: plan -> – 40.00 dpt
  • Cylinder: -0.25 -> -8.00 dpt
  • Oś: 0° -> 180°
  • Spłaszczenie: (-) płynne/ (+) wyraźne/ (–) jednokrzywiznowe

zwiększenie o 0.01 mm / 0.01 dpt / 1°

Czytaj więcej