Soczewki pooperacyjne

hydrmed-logo hydrmedP-logo

Tylna powierzchnia soczewki HydroMed może być indywidualnie określona, by osiągnąć optymalne dopasowanie w przypadku rogówki po zabiegu LASIK, przeszczepie czy innego rodzaju nieregularności. Dzięki opatentowanej geometrii, zarówno przepuszczalność tlenu, jak i komfort jest taki sam, jak w soczewce standardowej.

Geometria

 • sferyczna tylna strefa optyczna ze spersonalizowanym sferycznym spłaszczeniem
 • przednia toryczna strefa optyczna
 • stabilizacja dynamiczna z elementami stabilizującymi od strony nosowej i skroniowej
 • zoptymalizowana grubość centralna

Warianty

hydromed-1 logo

1 spersonalizowana strefa peryferyjna

hydromed-2 logo

2 spersonalizowane strefy peryferyjne

hydromed s1shydromeds2s

Parametry

 • Średnica całkowita DIA: 12.00 -> 15.00… 19.00 mm (w zależności od materiału)
 • Krzywizna bazowa BC: 7.00 -> 12.00 mm
 • Sfera: -40.00 -> + 40.00 dpt
 • Cylinder: -0.25 -> -8.00 dpt
 • Oś: 0° -> 180°
 • Addycja: +0.50 -> +4.00 dpt
 • Centralna strefa optyczna Zoc: 1.00 -> 4.50 mm
 • Spłaszczenie: 1 lub 2 spersonalizowane strefy peryferyjne

zwiększenie o 0.01 mm / 0.01 dpt / 1°

Miękkie soczewki pooperacyjne – pierwsze dopasowanie

Zalecamy pracowanie z soczewkami próbnymi z cyl −0.01 dpt

Wybór geometrii

 • po LASIK-u: 2-krzywiznowa (S1S), 1 odwrócone spłaszczenie
 • po keratoplastyce: 3-krzywiznowa (S2S), 2 spersonalizowane spłaszczenia (odwrócone lub nie)

Średnica i krzywizna bazowa: I-sza soczewka próbna

 • ØT: średnica rogówki + 2.5 mm
 • ØO: centralna średnica operowanego obszaru na podstawie pomiaru topografu. Jeśli nie jest to możliwe, wybór wartości domyślnych
 • rO: rcfl + 0.30 mm
 • Ø1 (S2S): zewnętrzna średnica operowanego obszaru
 • r1 (S1S) oraz r2 (S2S): standardowa krzywizna bazowa miękkiej soczewki kontaktowej (~8.70 mm)
 • r1 (S2S): obszar zmostkowania (Zr), jeśli rO < r2: r1 = r2 + ~0.30 mm / jeśli rO > r2: r1 = r2 − ~0.30 mm

Wskazówka

 • Pierwsza soczewka próbna pomaga oszacować wartości promieni oraz średnicy
 • Znaczniki stabilizacji dynamicznej służą do określenia osi stabilizacji
 • Moc (F’v) soczewki próbnej do zamówienia: sfera okularów (po uwzględnieniu VD = 0) z cyl −0.01 dpt × 180°
 • Przy zmianach i późniejszych kontrolach, do nadrefrakcji zawsze używaj pierwotnej soczewki
 • Dla lepszego określenia parametrów poszczególnych stref, możesz skorzystać z oprogramowania symulującego obraz fluoresceinowy
 • Do oceny dopasowania soczewki, zalecamy korzystanie z fluoresceiny wielkocząsteczkowej
 • Astygmatyzm resztkowy oszacuj autorefraktometrem przez soczewkę kontaktową oraz przy subiektywnej refrakcji
 • Niewielka ruchomość soczewki jest normalna ze względu na odwrócone spłaszczenie
 • By lepiej skorygować nieregularności rogówki, możesz zoptymalizować grubość centralną soczewki (zob. HydroCone)
 • Dopasowanie HydroMed P: najpierw dopasuj HydroMed (jednoogniskową soczewkę toryczną), następnie dodaj progresję

Materiały

Czytaj więcej