RelaxFlex

RelaxFlex to soczewki do korekcji pogłębiającej się krótkowzroczności u dzieci w wieku od 8 do 18 lat (certyfikacja CE)

 

W geometrii Relax zastosowana została specjalna technologia – Hyperopic Defocus Control (HDC), korygująca względną peryferyjną nadwzroczność. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie ostrego obrazu na całej siatkówce, w tym także na jej peryferiach. Ponieważ soczewki jednoogniskowe nie korygują rozogniskowania nadwzrocznego, na peryferiach siatkówki powstaje niewyraźny obraz, który stymuluje gałkę oczną do wydłużania się.

Geometria Relax zbliżona jest do geometrii koncentrycznej soczewki multifokalnej, ale obszar do dali jest wyłącznie w centrum. Z kolei wielomianowa progresja z Hyperopic Defocus Control (HDC) jest umieszczona w obwodowej części soczewki.

Wielkość i początek strefy HDC jest zmienna.

Geometria Relax dostępna jest w kilku wariantach. Jako miękka sferyczna i toryczna soczewka kontaktowa Relax, soczewka sztywna RGP RelaxFlex oraz jako specjalna soczewka ortokorekcyjna dla dzieci z pogłębiającą się krókowzrocznością – NightFlex Relax

Opis

obrazowanie w soczewce jednoogniskowej

obrazowanie w soczewce Relax

Geometria

 • sferyczna przednia i tylna strefa optyczna
 • 3 różne warianty strefy optycznej, patrz: OrbiFlex

Parametry

Parametr

od

do

zwiększenie

średnica całkowita DIA

7.50 mm12.00mm0.01 mm

promień krzywizny BC

6.00 mm9.00 mm0.01 mm

sfera (SK)

-0.25 dpt-40.00 dpt0.01 dpt

ekscentryczność

0.100.900.01

ADD rozogniskowania

+0.50 dpt+9.00 dpt0.01 dpt

DIA centralnej strefy optycznej ZOC (dal)

2.00 mm6.00 mm0.01 mm

Informacje dodatkowe

Application

Indication

Correction type

Lens Type

Zaprojektowany przez

SzwajcarskiLens

Wskazówki dopasowania

Określenie BC i DIA soczewki, patrz: soczewki jednoogniskowe Obis, Toris lub OrbiFlex

 • HDC:(Hyperopic Defocus Control) zacznij od wartości domyślnej (Add +1.50 dpt / ZOC 4.50 mm) lub zastosuj wartości określone na podstawie dodatkowych pomiarów
Optymalizacja HDC:

Centralna strefa optyczna do dali (Zoc) określona na podstawie pomiaru wielkości źrenicy w umiarkowanym oświetleniu

 • mała źrenica (< 5.00 mm): Zoc = 4.00 mm
 • przeciętna źrenica (5.50 do 6.50 mm): Zoc = 4.50 mm
 • duża źrenica (> 6.50 mm): Zoc = 5.00 mm

Addycja peryferyjna

Dwa sposoby pomiaru

 • Pomiar wielkości niedostatku akomodacji – skiaskopia dynamiczna MEM
  • Ustaw się w odległości 33-40 cm od pacjenta (w korekcji do dali) Poproś, by pacjent spojrzał na Twój nos lub na tabliczkę z optotypami przymocowaną do skiaskopu (oczy są otwarte i niezasłonięte). Przygotuj flipery o mocach ± 1.00, ± 1.50 i ± 2.00 dptr. Zacznij od obserwacji refleksu bez flipera. Zbadaj skiaskopem każde oko z osobna, szybko omiatając oko w poziomie i w pionie. Następnie użyj fliper o mocy +1.00 dptr. (nie trzymaj flipera przed okiem dłużej niż 2 sekundy). Jeśli zobaczysz ruch zgodny, zmień na +1.50 dptr. Jeśli ruch będzie przeciwny, to odpowiedź wynosi +1.25 dptr. Przy prawidłowej odpowiedzi akomodacji zaobserwujesz pełne wypełnienie źrenicy światłem (tzw. neutralizację) a wynik będzie wynosił +0,25 a +0,75 dptr. Większy plus wskazuje na niedostateczną a wynik ujemny na nadmierną akomodację. Zobacz, jak wykonać pomiar: youtube
 • Określenie wielkości addycji korygującej esoforię do bliży – test Schobera do bliży lub test Thoringtona do bliży
  • Testem Schobera lub Thoringtona zmierzysz wielkość addycji potrzebnej do umieszczenia czerwonego krzyża w środku zielonego koła.
   Pacjet trzyma test przed sobą z odległości 33-40 cm przy normalnym spojrzeniu na wprost W zależności od testu, załóż pacjentowi filtr czerwono-zielony lub polaryzacyjny Poproś pacjenta, by spojrzał na krzyż i kółko i pozwól, by opisał, co widzi. Użyj flipera o mocy plusowej i stopniowo zwiększaj jego moc tak długo aż krzyż będzie w centrum.
   W przypadku stwierdzenia egzoforii, metoda nie będzie przydatna a soczewki Relax nie będą skuteczne.

Wskazówki dopasowania

 • średnica całkowita: = średnica rogówki – 2,00 mm
 • krzywizna bazowa:
  • ASP: BC = Kflat (rcfl)
  • Sms:
   • (rcfl – rcst) ≤ 0,30 mm – > BC = rcfl – 0,05
   • (rcfl – rcst) ≤ 0,40 mm – > BC = rcfl – 0,10
   • (rcfl – rcst) ≤ 0,50 mm – > BC = rcfl – 0,15
 • ekscentryczność En: ASP i SMS: ekscentryczność rogówki w 30° zwiększona o 0.1

Wskazówki dopasowania soczewek sztywnych

Geometria

 • załóż soczewkę próbną na min. 30 minut. By zmniejszyć uczucie ciała obcego, poproś pacjenta o skierowanie wzroku na dół.
 • oceń komfort
 • wykonaj nadrefrakcję
 • badanie w lampie szczelinowej:
  • Ocena dynamiczna przy rozproszonym oświetleniu:
   • oko przy spojrzeniu na wprost i normalnym mruganiu
   • ruchomość (szybkość) i pozycja soczewki po mrugnięciu oraz przy spojrzeniu w różnych kierunkach
    • ruchomość w pionie
    • ruchomość w poziomie
    • centracja
    • dobrze dopasowana soczewka będzie równomiernie centrować się na rogówce (±0,5 mm)
    • ruchomość powinna być wyraźna, ale nie nadmierna (1-2 mm)
 • Ocena statyczna przy użyciu fluororesceiny
  • pacjent patrzy na wprost a soczewka centruje się na rogówce bez ingerencji powiek: ocena grubości filmu łzowego pod soczewką; film łzowy < 10μm = fluoresceina nie jest widoczna
   • centralna strefa optyczna z równomiernie rozłożoną fluoresceiną
   • strefa śródperyferyjna z niewielką ilością fluoresceiny
   • strefa peryferyjna z widocznym jeziorkiem fluoresceinowym (niezbędne do prawidłowej wymiany filmu łzowego)
Wskazówki dopasowania Toriflex

Optymalny obraz fluoresceinowy charakteryzuje się niewielkim jeziorkiem fluoresceinowym w centrum i większym pierścieniem fluoresceiny na peryferiach (ok 0.75 mm).
Ruch w pionie powinien wynosić około 1 mm. W przypadku zbyt dużej ruchomości, zmniejsz oba centralne promienie krzywizny (r0fl i r0st) o -0.10 mm. W przypadku niskiej pozycji powiek, zwiększ oba promienie krzywizny (r0fl i r0st) o +0,10 mm. W przypadku, gdy górna powieka przesuwa soczewkę w dół, zwiększ średnicę całkowitą ØT.

W przypadku górnej pozycji soczewki (decentracji ku górze), zmniejsz średnicę całkowitą ØT.

Dotyczy wyłącznie Toriflex TP:

W przypadku niestabilnej stabilizacji i/lub wysokiej pozycji soczewki, zwiększ pryzmat do 2.0 cm/m.

UWAGA: pryzmat stabilizujący indukuje pryzmat optyczny, dlatego zmiana pryzmatu powinna dotyczyć obu soczewek. dlatego zwiększ pryzmat na obu soczewkach

Publikacje: Relax

Optymalizowanie centralnej strefy optycznej w zindywidualizowanych soczewkach kontaktowych do zarządzania krótkowzrocznością

Niektóre krajowe oraz międzynarodowe organizacje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) [1], Instytut Briena Holdena [2] czy Brytyjskie Stowarzyszenie Optometrystów (AOP) [3] opublikowały zalecenia dotyczące stosowania soczewek kontaktowych do zarządzania krótkowzrocznością. Mimo że badania nad peryferyjną refrakcją w kontekście zarządzania krótkowzrocznością wciąż trwają [4], to wyniki dotychczasowych badań jasno dowodzą, że zarówno multifokalne soczewki kontaktowe jak i soczewki do ortokorekcji wpływają na spowolnienie progresji wady. Walline [5] po zanalizowaniu zrecenzowanych badań naukowych dotyczących obecnie obowiązujących standardowych geometrii soczewek kontaktowych do zarządzania krótkowzrocznością, zauważył, że progresja krótkowzroczności może być zmniejszona aż do 50%. Z kolei wg wyników Allera [6] skuteczność obniżenia krótkowzroczności może wynieść nawet 70%.

Z kolei wg wyników Allera [6] skuteczność obniżenia krótkowzroczności może wynieść nawet 70%. Ponadto badania Allera wskazują że, aby osiągnąć sukces podczas dopasowania soczewek multifokalnych lub ortokorekcyjnych nie wystarczy samo sprawdzenie widzenia obuocznego. Należy je również uwzględnić podczas projektowania soczewek do zarządzania krótkowzrocznoością. Potwierdzają to inne badania [7-10].
Powyższe badania stawiają jednak pytanie: Dlaczego nie u wszystkich dzieci oraz nie u każdego dorosłego krótkowidza pojawia się pozytywna odpowiedź na ten rodzaj korekcji? Cy możemy i w jaki sposób ulepszyć geometrię tych soczewek, by zarządzanie krótkowzrocznością mogło być efektywne u każdego?

Figure 1: Meta-analiza danych zebranych w pracy dyplomowej Lisy-Marii Mathys Bachelor‘s z 2016 r. ‘Effektive Kontrolle der Myopieprogression: Erstellung einer Metaanalyse und deren Ableitung auf Handlungsmöglichkeiten für Optometristen‘

Czy to klucz do bardziej efektywnego zarządzania krótkowzrocznością?

Badania nad widzeniem obuocznym w kontekście zarządzania krótkowzrocznością obejmowałyby pomiary ułamka AC/A, niedoboru akomodacji oraz heteroforii z określeniem stopnia jej kompensacji.

Duży ruch konwergencji akomodacyjnej pojawiający się przy wysiłku akomodacyjnym (wysoki ułamek AC/A) lub nieskompensowana foria zasługują tu na szczególną uwagę. Jak pokazują badania malezyjskie, większe prawdopodobieństwo rozwinięcia się krótkowzroczności występuje u dzieci ze znaczną ezoforią do bliży [11] Można to określić, wykonując test Schobera czy dysparacji fiksacji z naturalnej dla dziecka odległości do bliży Moc sferyczne soczewki kompensującej esoforię może być wskaźnikiem wielkości addycji, która byłaby optymalna przy zarządzaniu krótkowzrocznością. Moc wyrównującej soczewki sferycznej może być wskaźnikiem wielkości addycji, która byłaby optymalna przy kontroli krótkowzroczności. Ponadto badania pokazały, że niedobór akomodacji może również przyczynić się do progresji krótkowzroczności i najprawdopodobniej występuje on częściej u osób krótkowzrocznych niż u osób z emmetropią [10]. W przypadku niedostatecznej akomodacji obraz nie będzie utworzony na siatkówce, lecz za nią (tzw. względna nadwzroczność), co najprawdopodobniej jest bodźcem do progresji krótkowzroczności [12]. Efekt niedoboru akomodacji można zniwelować soczewką kontaktową, której moc na peryferiach będzie korygowała względną nadwzroczność peryferyjną. Inne czynniki wpływające na progresje krótkowzroczności to aberracje wywołane przez samą źrenicę jak i przez wielkość strefy optycznej soczewki kontaktowej w stosunku do średnicy źrenicy [13]. Michaud et al opisuje, w jaki sposób średnica źrenicy determinuje rodzaj geometrii soczewki, która może przynieść najlepsze rezultaty. Zjawisko to uwzględniamy, projektując nasze geometrie zindywidualizowanych soczewek kontaktowych.

Co oferuje SwissLens?

Na stronie internetowej www.swisslens.ch/toolbox SwissLens udostępnia specjalny kalkulator, przy pomocy którego można określić optymalne parametry spersonalizowanej strefy do bliży, wprowadzając wyniki dodatkowo wykonanych pomiarów.
Soczewki RelaxTM są już na rynku od ponad 9 lat a informacje zwrotne, jakie otrzymujemy od naszych klientów dotyczących ich skuteczności [14], są bardzo pozytywne. Soczewki dostępne są zarówno w wersji sferycznej jak i torycznej, w 3- i 12-miesięcznym trybie wymiany. W zależności od jakości filmu łzowego, soczewki mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym materiału silikonowo-hydrożelowego Definitive 74 lub Unisil. Od 2015 r. geometria soczewki RelaxTM jest możliwa także w materiale sztywnym RGP. Oferujemy także soczewką ortokeratologiczną w wersji Relax. Połączenie naszego narzędzia online z dodatkowymi zalecanymi testami oraz z różnymi wersjami soczewki RelaxTM umożliwia bardziej precyzyjną kontrolę krótkowzroczności.
Połączenie naszego narzędzia online z dodatkowymi zalecanymi testami oraz z różnymi wersjami soczewki RelaxTM umożliwia bardziej precyzyjne zarządzanie krótkowzrocznością. Trwające badania z czasem pozwolą na lepsze zrozumienie związku pomiędzy widzeniem obuocznym, wielkością źrenicy, różnych zaleceń mocy soczewek korygujących i mechanizmów powodujących wydłużanie się gałki ocznej.

Źródła:

[1] Bastian Cagnolati, Periphere Refraktion und Myopieentwicklung – Update, die Kontaktlinse, 7-8/2016

[2] Walline JJ 2016, Myopia Control: A Review.

[3] Thomas A. Aller, et al., Myopia Control with Bifocal Contact Lenses: A Randomized Clinical Trial

[4] Whatham, A., Influence of accommodation on off-axis refractive errors in myopic eyes

[5] Goss DA, Grosvenor T. Rates of childhood myopia progression with bifocals as a function of nearpoint phoria: consistency of three studies. Optom Vis Sci 1990;67:637Y40.

[6] Fulk GW, Cyert LA, Parker DE. A randomized trial of the effect of single-vision vs. bifocal lenses on myopia progression in children with esophoria. Optom Vis Sci 2000;77:395Y401.

[7] Gwiazda JE, Hyman L, Norton TT, Hussein ME, Marsh-Tootle W, Manny R, Wang Y, Everett D. Accommodation and related risk factors associated with myopia progression and their interaction with treatment in COMET children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45:2143Y51.

[8] Chung, K.M. and E. Chong, Near esophoria is associated with high myopia. Clin Exp Optom, 2000. 83(2): p. 71-75.

[9] Charman, W.N., et al., Peripheral refraction in orthokeratology patients. Optom Vis Sci, 2006. 83(9): p. 641-8.

[10] Gifford, K. Myopia Profile – Measuring near lag of accommodation. 2015

[11] Gwiazda, J., et al., A dynamic relationship between myopia and blur-driven accommodation in school-aged children. Vision Res, 1995. 35(9): p. 1299-304.

[12] W.N. Charman, Aberrations and myopia, 2005

[13] Michaud Langis; https://www.clspectrum.com/issues/2016/march-2016/defining-a-strategy-for-myopia-control

[14] A. van der Heide, DATA ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE RELAX CONTACT LENS FOR REDUCING MYOPIA PROGRESSION 2019

Rigid Contact Lens Materials

Features

Optimum Infinite

Boston XO

Optimum Comfort

Boston EO

Optimum Classic

Boston ES

Contaperm F2 low

DK Fatt ISO 9913-1

180*/ 135**

100*/75**

65*/49**

58*/44**

26*/19.5**

18*/15**

11*/8**

Manufacturer

Contamac

PolymertechnologyContamacPolymertechnologyContamacPolymertechnology

Contamac

Wettability angle49° (2)6° (3)49° (2)12° (3)52° (2)

19° (2)

Hardness (4)

81

79.979838385.4

83

Refractive index

1.44

1.4151.4371.4291.451.443

1.46

Handling tint

blue red green clear

blue red green lilablue greenblueblue greenblue green

blue green clear

UV

Durability

++

+++++++++++++

+++

Resistance deformation (5)

++

++++++++++++

++

Long term wearing

+++

+++++++++

+

Tear film with lipid

+

++++++++++

++

Tear film with protein

+

++++++++++

++

Wettability

++

++

+++

++

++

+++

+++

* ×10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × mm Hg)]

** ×10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × hPa)]

2 Wettability angle = CLMA method

3 Receding contact angle (DCA)

4 Shore D

5 Corneal astigmatism

More information about the product features (Article by Boston Materials)

Default material: Optimum Classic Blue

Quality assurance

These materials are in conformity with the standard ISO 10993-1 defining the biocompatibility of materials.

SwissLens manufacturing process warrants this biocompatibility even after the manufacturing process, in particular without adding polish material. This standard is required by the quality assurance system of SwissLens.

Boston Materials

Materiały

Material Training with Martin Conway from Contamac

Annual team meeting

We are currently in annual team meeting.

Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible. 

Customer service email : lens.order@swisslens.ch

preloader