Wada wzroku

Wada wzroku – rodzaje

Wada wzroku nie jest chorobą tylko niemiarowością oka. Oko obarczone niemiarowością nieprawidłowo odwzorowuje obraz na siatkówce, ponieważ światło wpadające do oka nie skupia się w centralnym miejscu siatkówki (plamce). Najczęstszą przyczyną tego jest niewłaściwa długość gałki ocznej lub zbyt duża/mała siła łamiąca ośrodków optycznych oka. Tak powstała wada wzroku to krótkowzroczność, nadwzroczność lub astygmatyzm. Do jej skorygowania stosuje się okulary, soczewki kontaktowe bądź wykonuje się odpowiedni zabieg chirurgiczny.

Krótkowzroczność (miopia)

Krótkowzroczność jest często występującą niemiarowością oka, wynikającą np. ze zbyt długiej gałki ocznej w stosunku do siły łamiącej oka. Promień światła skupiany jest w ciele szklistym wewnątrz oka a nie na siatkówce, w tylnej jego części. Powoduje to zamazanie obrazu. Do korygowania krótkowzroczności używa się soczewek rozpraszających (minusowych).

 Miopie

> Proponujemy soczewki Orbis, Toris i Orbiflex


Nadwzroczność (hiperopia)

Osoby nadwzroczne także mają zamazany obraz. Odwrotnie niż u osób krótkowzrocznych, u których ognisko leży przed siatkówką, u takich osób ognisko znajduje się za siatkówką. Wadę refrakcji tego typu koryguje się soczewkami skupiającymi (plusowymi).

W przeciwieństwie do osób z krótkowzrocznością, osoby nadwzroczne są do pewnego stopnia w stanie zrekompensować sobie niedostatek akomodacją. Niemniej jednak, prowadzi to do ciągłego zmęczenia oczu. Z upływem lat elastyczność soczewki maleje a „samokorekcja” staje się niemożliwa i pojawia się konieczność skorygowania jej odpowiednimi pomocami wzrokowymi.

 Hypermetropie

> Proponujemy soczewki Orbis, Toris i Orbiflex


Astygmatyzm

Astygmatyzm wywołany jest nieregularną lub torycznie zakrzywioną rogówką bądź soczewką. Z powodu nieprawidłowości krzywizn rogówki (soczewki) wiązka światła jest skupiana w oku w dwóch różnych punktach (ogniskach), a obraz na siatkówce zostaje zamazany. Punkty te odpowiadają dwóm przekrojom głównym (z największą i najmniejszą mocą łamiącą). Astygmatyzm zatem wynika z różnej siły załamywania w tych przekrojach. Przekroje główne mogą być poziome i pionowe lub skośne. Do korekcji astygmatyzmu używa się soczewki odpowiadającej odchyleniom przekrojów głównych. To z kolei oznacza, że soczewka kontaktowa musi leżeć na oku zawsze w tej samej pozycji. Dlatego jest ona stabilizowana albo naciskiem powiek na zewnętrzną krawędź soczewki (tzw. stabilizacja dynamiczna), albo grawitacją (tzw. stabilizacja pryzmatyczna).

. Astigmatismus

> Proponujemy soczewki Toris i Toriflex


Prezbiopia (starczowzroczność)

Pierwsze oznaki prezbiopii zauważalne są około 40-45 roku życia. Z wiekiem stopniowo maleje zdolność oka do akomodacji (patrz powyżej: soczewka/akomodacja). Podobnie jak w przypadku nadwzroczności, ogniskowanie na bliskie przedmioty ma miejsce za siatkówką. Prezbiopię koryguje się zwykle soczewkami skupiającymi (plusowymi) używanymi do czytania oraz innych czynności, wymagających dobrego widzenia z bliskich odległości. Widzenie do dali nie musi być korygowane, jeśli nie ma takiej potrzeby. W takim przypadku soczewka kontaktowa posiada obszar o mocy skupiającej do bliży oraz obszar bez mocy do dali.

 Nahsicht widzenie do bliży

Weitsicht  widzenie do dali

>Proponujemy soczewki Borelis i Boriflex


Kombinacje

Powyższe niemiarowości mogą występować jednocześnie, tworząc ze sobą różne kombinacje (za wyjątkiem kombinacji krótkowzroczności z nadwzrocznością). Można wyprodukować soczewkę, która korygowałaby zarówno krótkowzroczność (lub nadwzroczność), jak również astygmatyzm oraz prezbiopię.

>Proponujemy soczewki Torelis