Adres

Zwrot soczewek

By uzyskać adres zwrotny w Polsce, skontaktuj się z nami.

Szwajcaria i pozostałe państwa:

SwissLens SA

Dział obsługi klienta

Ch. des Creuses 9

CH-1008 Prilly

Formularz zwrotu