Kalkulatory

Za pomocą poniższych kalkulatorów można:

  • obliczyć moc soczewki kontaktowej w nadrefrakcji
  • przeliczyć moce soczewek okularowych na moce soczewek kontaktowych
  • uzyskać wartość krzywizny bazowej BC na podstawie mocy łamiącej rogówki

Relax

Niedostatek akomodacji

(pomiar z 33-40 cm)

ESO fiksacja z bliży

(with Modified Thorington Cross, measured in 33-40 cm how much Add is needed to get a regular test image)

Wielkość źrenicy

(pomiar w umiarkowanym oświetleniu)

NightFlex Relax

By zmierzyć forię do bliży u dzieci, skorzystaj z aplikacji Smart Optometry. Zamów bezpłatny kod promocyjny do wersji PRO.

 

Przeliczanie nadrefrakcji

Soczewka kontaktowa
Nadrefrakcja
Wynik

Przeliczanie mocy soczewek okularowych

Okulary
Soczewka kontaktowa

Przeliczanie krzywizny rogówki

Obliczanie wysokości strzałkowej

Strefa 1

Strefa 2

Strefa 3

Średnica ostatniej strefy optycznej odpowiada całkowitej średnicy soczewki (ØTot)

Transpozycja cyl+ / cyl-

Oś refrakcji / oś stabilizacji

(RGP) Doprecyzowanie mocy przy zmianie BC

Obliczenie liczbowej ekscentryczności

Keratometria (w centrum)

Keratometria peryferyjna w 30°

Eskscentryczność