Dopasowanie soczewek RGP

Aplikacja
Multifokalne
Obraz fluoresceinowy

 1. załóż soczewkę próbną na przynajmniej 30 min. By zminimalizować uczucie ciała obcego, poproś pacjenta o spojrzenie w dół
 2. zapytaj pacjenta o komfort w soczewce
 3. wykonaj nadrefrakcję
 4. oceń dopasowanie w lampie szczelinowej:
 • ocena dynamiczna przy rozproszonym oświetleniu (ocena centracji i ruchomości): – patrzenie na wprost przy normalnym mruganiu – ruchomość (szybkość) oraz  pozycja soczewki po mrugnięciu i w trakcie ruchów oczu:
  • ruchomość w pionie
  • ruchomość w poziomie
  • centracja
  • dobrze dopasowana soczewka będzie się równomiernie centrowała na rogówce (±0.5 mm)
  • soczewka powinna wykazywać się ruchomością, ale nie nadmierną (1-2 mm)
 • ocena statyczna przy użyciu fluoresceiny:

ocena dopasowania przy patrzeniu na wprost, ocena ułożenia soczewki na środku rogówki bez ingerencji powiek: ocena grubości filmu łzowego pod soczewką, jeśli film łzowy < 10μm = brak widocznej fluoresceiny

a) centralna strefa optyczna –  równomierne rozłożenie fluoresceiny

b) międzyperyferyjna strefa optyczna – niewielka ilość fluoresceiny

c) strefa peryferyjna – widoczna fluoresceina – konieczne do zapewnienia odpowiedniej wymiany filmu łzowego spod soczewki

fluorescein pattern zones

Toriflex – dopasowanie soczewek RGP torycznych

Obraz fluoresceinowy jest optymalny, jeśli jeziorko fluoresceinowe jest niewielkie w centrum i bardziej wyraźne na brzegu (ca. 0.75 mm).

Ruchomość soczewki powinna być na poziomie ok 1 mm. Jeśli ruchomość jest za duża, zmniejsz o -0.10 mm płaski oraz stromy promień krzywizny.

W przypadku wysokiej pozycji soczewki, bardziej stromy promień krzywizny zwiększ o +0.10 mm. Jeśli górna powieka zsuwa soczewkę ku dołowi, zwiększ średnicę całkowitą ØT.

Przy wysokim posadowieniu statycznym zmniejsz średnicę całkowitą ØT.

Dotyczy wyłącznie Toriflex TP: W przypadku braku stabilizacji i/lub wysokiej pozycji soczewki, zwiększ pryzmat do 2.0 cm/m. Uwaga: pryzmat stabilizujący indukuje pryzmat optyczny, dlatego zmiana pryzmatu powinna dotyczyć obu soczewek.

Soczewki multifokalne – dopasowanie soczewek RGP

Określ czy widzenie jest naprzemienne (wybierz strefę optyczną w zależności od ruchu soczewki), czy symultaniczne (wybierz obraz preferowany przez korę wzrokową)

 • widzenie naprzemienne: obszar bliży na peryferiach (w większości przypadków)
 • widzenie symultaniczne: obszar bliży w centrum


Bf Bifocal Sp Simple progressive
addycja < 1.75 dpt
addycja ≥ 1.75 dpt
preferowana dal
preferowana bliż oko dominujące oko niedominujące
dobry kontrast

 • ostrość do dali zależy od centrowania się soczewki, ostrość do bliży od jej ruchomości (translacji)
 • by uzyskać dobrą translację, soczewka powinna ruszać się o 1–2 mm w pionie, na co wpływ ma wielkość r0 oraz ØT
 • fluoresceina powinna się równomiernie rozłożyć w obrębie strefy optycznej


Bf bliż w centrum Bf dal w centrum Sp bliż w centrum Sp dal w centrum
oko dominujące 2.25 3.75 2.50 4.00
oko niedominujące 2.75 3.25 3.00 3.50
nie określono 2.50 3.50 2.75 3.75

Obraz fluoresceinowy


Ocena

Obraz fluoresceinowy

Prawidłowe dopasowanie

 • pozycja centralna – obrzeża soczewki nie sięgają obszaru okołorąbkowego
 • równomierna ruchomość – przy mrugnięciu powieka unosi soczewkę a następnie soczewka powoli opada
 • stabilna ostrość wzroku
 • równomierne rozłożenie fluoresceiny w obszarze centralnym oraz międzyperyferyjnym
 • odpowiednia ilość fluoresceiny w strefie obwodowej (ok 0.50 mm szerokości)

good_fit_rgp

Dopasowanie luźne / płaskie

 • nadmierna i gwałtowna ruchomość podczas mrugania
 • soczewka opada między mrugnięciami
 • ruszając się, soczewka zatacza łuk
 • widoczne przyleganie soczewki w centrum
 • nadmierne podmywanie brzegu
 • możliwe pojawienie się pozytywnej nadrefrakcji
 • decentracja soczewki
 • zamów bardziej stromy promień krzywizny

flat_fit_rgp

Dopasowanie ciasne / strome

 • centralna ułożenie
 • niewielka ruchomość podczas mrugania
 • jeziorko fluoresceinowe w centrum
 • przyleganie w strefie międzyperyferyjnej
 • niewielka ilość fluoresceiny w strefie brzeżnej
 • możliwe pojawienie się negatywnej nadrefrakcji
 • zamów bardziej płaski promień krzywizny

steep_fit_rgp