Dopasowanie soczewek miękkich

Parametry
Aplikacja
Multifokalne
Ocena opasowania

Wybór promienia i średnicy pierwszej soczewki

 1. zmierz średnicę rogówki (HVID + 0.6 mm) i wykonaj keratometrię. Wskazówka: statystycznie u 80% społeczeństwa średnica rogówki jest pomiędzy 11.3 a 12.1 mm
 2. określ średnicę soczewki ØT
 3. określ promień krzywizny r0 = rcfl + BCf (rcfl = bardziej płaski południk rogówki)

Przykład: Parametry dla soczewki Toris Ballast

Parametry rogówki: Ø rogówki = 11.70 mm / promienie rogówki = 7.80 / 7.70 mm

 • ØT = 11.70 mm + 2.30 mm = 14.00 mm
 • r0 = 7.80 mm + 0.70 mm = 8.50 mm
 • na każde 0.40 mm różnicy promieni rogówki, zmniejsz r0 o -0.10 mm
 • Definitive 74: zmniejsz r0 o -0.10 mm

Aplikacja

 1. załóż soczewkę na czas pomiędzy 30 min a 2 godziny. Wykonaj nadrefrakcję (do zgrubnej nadrefrakcji możesz użyć autorefraktometru)
 2. lampa szczelinowa  (10 – 15 x) oświetlenie rozproszone: ocena centracji soczewki przy spojrzeniu na wprost oraz w różnych kierunkach
 3. ocena ruchomości podczas mrugania (test push-up)
 4. przy spojrzeniu w górę soczewka powinna się zsunąć od 1 do 2 mm
 5. ocena przedniej powierzchni soczewki: film łzowy, uwodnienie, zwilżalność, osady
 6. keratometria przez soczewkę kontaktową (deformacja obrazów keratometru – miry)
 7. po zdjęciu soczewki oceń stan rogówki i spojówki wybarwiając oko fluoresceiną
 8. zamów ostateczną soczewkę, podając nr seryjny SN soczewki próbnej

Dopasowanie soczewek miękkich multifokalnych

Rodzaj progresji oraz centralna strefa optyczna (Zoc)

Wybór obszaru do bliży

 1. bliż w centrum – w większości przypadków
 2. dal w centrum – przy złej ostrości do dali, wysokiej krótkowzroczności lub przy zdecentrowanej źrenicy

Dopasowanie krok po kroku

 • określ oko dominujące
 • wyznacz maksymalną korekcję plusowa (+) do dali
 • by zoptymalizować wielkość centralnej strefy optycznej Zoc, określ najlepszą ostrość do dali
 • określ potrzeby pacjenta odnośnie obszaru widzenia: dal / odległości pośrednie / bliż

Wybór systemu multifokalnego


Bf Bifocal Sp Simple progressive Mp Multi progressive
nadwzroczność
krótkowzroczność, add < 1.75 dpt.
krótkowzroczność, add ≥ 1.75 dpt.
preferowany obszar widzenia
preferowana bliż
preferowane odległości pośrednie (komputer)
korzystanie z dali przy słabym oświetleniu
korzystanie z bliży przy słabym oświetleniu
dobry kontrast
niewielki efekt halo
różnowzroczność > 2.00 dpt
niedowidzenie (√)
monowizja zmodyfikowana (√)

Centralna strefa optyczna, pozycja i średnica: zalecenia przy określaniu wstępnych parametrów

standardowa wielkość źrenicy (3.50–4.00 mm) w umiarkowanym oświetleniu


Bf bliż w centrum Bf dal w centrum Sp bliż w centrum Sp dal w centrum Mp bliż w centrum
oko dominujące 2.25 3.75 2.50 4.00 1.50
oko niedominujące 2.75 3.25 3.00 3.50 1.75
nieokreślono 2.50 3.50 2.75 3.75 1.5

Przy niestandardowej wielkości źrenic lub innych preferencji dotyczących obszaru widzenia (dal/bliż), dopasuj centralną strefę optyczną Zoc, zmieniając odpowienio jej wielkość o 0.25 mm


Ocena dopasowania

Przy spojrzeniu na wprost

Przy spojrzeniu w górę

Przy spojrzeniu do nosa

Dopasowanie prawidłowe

 • komfortowe
 • dobra centracja i pełne pokrycie rąbka, również przy spojrzeniu w górę oraz ruchach oka w pionie
 • płynny ruch przy wszystkich kierunkach patrzenia, ok 1- 2 mm
 • prawidłowy ruch soczewki w teście push-up
 • sensowny wynik nadrefrakcji

good_primary-position good_lens-up-position good_lens-nasal-position

Dopasowanie płaskie

 • może charakteryzować się decentracją
 • soczewka zsuwa się > 2 mm
 • soczewa nie podąża za ruchem oka lub robi to z opóźnieniem
 • możliwe pogorszenie ostrości wzroku
 • możliwy dyskomfort
 • spróbuj zastosować bardziej stromy promień krzywizny (jeśli jest dostępny)
 • widzenie niestabilne (złe po mrugnięciu -> po chwili poprawa)

flat_lens-position flat_lens-up-position flat_lens-nasal-position

Dopasowanie strome

 • charakteryzuje się złą ruchomością lub w ogóle jej brakiem < 1 mm
 • soczewka nie rusza się przy teście push-up
 • przy ruchach oczu soczewka pozostaje na środku rogówki
 • możliwe pojawienie się odcisku na spojówce
 • niestabilna ostrość wzroku (dobra po mrugnięciu -> po chwili pogorszenie)

steep_lens-position steep_lens-up-position steep_lens-nasal-position